Monday, March 23, 2009

Malra - Maluku Tenggara

De vergeten Eilanden
Malra, oftewel Maluku Tenggara wordt ook wel eens de vergeten eilanden genoemd. Het is een van de onbekenste en meest ge├»soleerde regio's van Indonesi├ź. De dunbevolkte eilanden strekken zich uit over een lengte van bijna
1000 kilometer. Toerisme is een nog onbekend fenomeen. Sinds het eind van de koloniale tijd waren de wetenschappers en christelijke predikers vrijwel de enige westerlingen die het gebied bezochten. De daaraan voorafgaande periode van 350 jaar Nederlandse suprematie was van beslissende betekenis voor het isolement van de eilanden. Met het afsnijden van de traditionele handelsbetrekkingen beroofden de Nederlanders de bewoners van hun voornaamste contacten en inkomstenbronnen. Sindsdien leiden de Zuidoost-Molukkers een moeizaam bestaan in hun door de buitenwereld vrijwel vergeten eilanden rijk.
Vergeten Cultuur
De Nederlandse aanwezigheid had ook in cultureel opzicht ingrijpende gevolgen voor Maluku Tenggara. De koloniale overheid trof het begin van de vorige eeuw drastische maatregelen om de bevolking onder controle te houden: complete dorpsgemeenschappen werden gedwongen te verhuizen naar goed bereikbare plaatsen. Met de introductie van het christendom werd bovendien de vooroudercultus op hardhandige wijze onderdrukt. De schitterende vormgegeven voorouderbeelden werden op grote schaal vernietigd of als 'rariteit' naar Europa gestuurd. Kunstverzamelaars eigenden zich de resterende voorouderbeelden toe en later ook andere cultuuruitingen, zoals opvallende gouden sieraden en indrukwekkende ikatweefsels. In een eeuw tijd werd de bevolking van Maluku een belangrijk deel van haar cultuurgoed ontnomen.
Website
We hopen met het publiceren van zowel historische als recente artikelen, een waardevol en uniek beeld te geven van de traditonele culturen van de Zuidoost-Molukken. Een ode aan de culturele rijkdom van de 'vergeten eilanden'.

0 komentar:

Post a Comment