Monday, March 2, 2009

Doorstart Malra

De stichting en de bijbehorende website bestaan nu meer dan 10 jaar. Waar in eerste instantie een grote groep enthousiaste mensen aan het werk gingen, waren op het laatst maar zeer weinig mensen die daadwerkeklijk een bijdrage leverde.
Dit had tot gevolg:
a. dat er nog maar zeer weinig baten werden gegenereerd,(nodig voor de stichting doelstellingen)
b. de website niet meer geactualiseerd werd.
Voor ons was dit de reden om de stekker er uit te trekken.
Het stoppen met de activieteiten van de stichting , het te koop zetten van de site en daadwerkelijk van het internet af halen, heeft meerdere mensen aan het denken gezet.
Zoals het er nu naar uit ziet willen een aantal belangstellende helpen met een doorstart. Hoe een en ander in te vullen weten we nog niet. Hoe de website in relatie tot de stichting komt te staan( of misschien wel helemaal los hiervan) zijn nog allemaal zaken die overdacht moeten worden.
Kortom iedereen die ideeen en/of een aandeel wil leveren aan een eventuele doorstart nodig ik hierbij uit.
Hans van Hernen
Bestuurder St. Malra

0 komentar:

Post a Comment